Методи на изследване

 

Методите на работа на очния лекар имат за цел да разпознаят заболяването с най-висока точност за да се постигне ясна диагноза. Това е най-важната предпоставка за ефективно лечение.

Състоянието на зрителния анализатор се установява с различни офталмологични изследвания (обективни и субективни):

 - на зрителната острота и реакциите на зениците,

 - на зрително поле — периметрия или кампиметрия,

 - на цветното зрение — посредством цветни таблици,

 - на преден и заден очен сегмент (биомикроскопия),

 - на очното дъно чрез оглеждането му с офталмоскоп (офталмоскопия),

 - измер ване на вътреочното налягане (офталмотонометрия),.

 - изследване на съдовата циркулация на окото (флуоресцеинова ангиография), и др.

 

Офталмологията е дисциплина, силно зависеща от медицинската апаратура, но това не е достатъчно за добрите резултати. Очният лекар трябва добре да се ориентира в оплакванията, които водят пациента при него. Добрата анамнеза води до точна диагноза. 

 

{START_COUNTER}