Ослепяване - Дегенерация на макулата


Една от най-честите причини за пълна загуба на зрение е дегенеративното заболяване на макулата (жълтото петно). Това е участък от ретината на очите. отговарящ за централната част на зрението. По данни на Световната здравна организация, именно поради това заболяване. най-често настъпва необратима слепота при хора над 65-годишна възраст. За да не се случи това. е необходимо навреме да се замислите за състоянието на очите си. Технология на възприемането 
За да може човек да види някакъв предмет, неговото изображение трябва да попадне върху макулата - централната част на ретината, представляваща овал в яркожълт цвят. Тази част е само 5 мм в диаметър, но помага ясно да се възприемат предметите. Това е така, защото там са разположени най-много от светлочувствителните клетки, наречени фоторецептори. Най-рязкото изображение се появява в центъра на макулата, където концентрацията на фоторецепторите е особено висока. 

С възрастта обмяната на веществата във фоторецепторите на жълтото петно се на рушава. Част от клетките загиват, а макулата, както казват специалистите, претърпява дегенерация. Заболяването започва от едното око 
Заболяването почти винаги започва от едното око. Първите усещания са намаляване на видимостта в самия център на полезрението или изкривяване на правата линия при поглед със страдащото око. Впоследствие се появява повишена чувствителност към светлината. След това настъпва замъгляване в централната част на полезрението и се нарушават очертанията на околните предмети. С времето централното зрение още повече се влошава. Степента на влошаването зависи от това кои части от макулата са увредени. Ако огнището на дегенерация се намира непосредствено в „ямката" (центъра на макулата) и около нея, остротата на зрението силно намалява. Човек чете много трудно или въобще не може да чете. В центъра на полезрението се появява петно или размито изображение. 

Когато огнището на увреждане е разположено извън „ямката", се образуват ограничени дефекти на полезрението, наречени скотоми. Това са пространства, които често остават незабелязани за окото. 

Централна скотома 

Ако е увредена цялата макула, възниква т.нар. централна скотома. Тогава човек вижда голямо мътно или черно петно в мястото, към което гледа. В по-късен стадий от заболяването той вече не различава чертите на лицето на събеседника си.  

 

{START_COUNTER}